سرانجام انتقال سرورهای تلگرام به کجا رسید؟وزیر ارتباطات در مورد انتقال سرورهای تلگرام به ایران و تکذیب مدیر این پیام رسان به خبرنگاران پاسخ داد. سرانجام انتقال سرورهای