نمکی در گفتگو با خبرنگاران مطرح کرد؛ آغاز مرحله آزمایش انسانی واکسن کرونا از اواسط آبان ارومیه – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: واکسن ایرانی کرونا