استخدام دستیار اجرایی در سلام گردشگر در تهراناستخدام سلام گردشگر سلام گردشگر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می