پاسخ آیت الله مکارم به سوء استفاده از فتوای حجاببه گزارش شهدای ایران ، در چند روز گذشته فتوایی از آیت الله مکارم شیرازی در فضای مجازی منتشر