شما نظر دهید: بهترین برنامه برای جایگزینی تلگرام در صورت فیلتر شدن دائمی آن چیست؟از روز گذشته دسترسی کاربران ایرانی به پیام رسان تلگرام با اخلال مواجه شده