استخدام نیرو مسلط به حسابداری و امور مالی در شیرازبه یک نیروی خانم مسلط به حسابداری و امور مالی جهت مدیر فروش در شیراز نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط