استخدام تعدادی استادکار نقاش ساختمان در شیرازبه تعدادی استادکار نقاش ساختمان جهت همکاری در شیراز نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. ۰۹۱۷