مدیرکل امور پشتیبانی دام استان فارس: عرضه مرغ منجمد تنظیم بازار در فارس آغاز شد شیراز – مدیرکل پشتیبانی امور دام فارس از آغاز عرضه مرغ منجمد تنظیم