شناسایی 4 هزار بدافزار ضبط مخفیانه مکالماتمحققان از شناسایی بیش از ۴ هزار برنامه آلوده اندرویدی خبر داده اند که به طور مخفیانه صدای کاربران را ضبط کرده