به گزارش صاحب نیوز به نقل از خبرماه ، «طرح بلال»، ویژه آموزش اذان و صلاه در شهرستان برگزار می شود. این دوره آموزشی زیر نظر استاد همراه