دموکرات‌های آمریکا: جهان تحمل یک جنگ دیگر را ندارد / ترامپ مقصر است دموکرات‌های کنگره آمریکا درباره افزایش درگیری‌ها در خاورمیانه هشدار داده و گفتند، جهان نمی‌تواند یک