استخدام مهماندار،باروابط عمومی بالا در رستوران زنجیره ای لمزیمجموعه رستوران های زنجیره ای لمزی، جهت تکمیل کادر پرسنلی شعبات خود به عنوان مهماندار از میان علاقه مندان با