داعش نرم افزار آموزش نظامی به کودکان ساخت +عکسبه گزارش وعده صادق ،این اپ که از طریق کانال تلگرام این گروه منتشر شد، در برگیرنده بازی هایی برای