به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، بر اساس این گزارش میزان تخفیف در رشته های فوق بدین صورت می باشد: متقاضیان استفاده از این تخفیف ها می