برترین اعمال روز جمعه که ثواب بی‌شماری دارد کارشناس قرآنی به رحمت خداوند در روز جمعه اشاره و نکاتی را درباره اعمال این روز بیان کرد. به گزارش جام