موافقت دادستانی با فیلترینگ غیرهمسان برای کاربرانخبرگزاری مهر:وزیر ارتباطات از مذاکره و موافقت دادستانی با اجرای فیلترینگ غیرهمسان برای دسترسی کاربران ایرانی در اینترنت خبر داد.  محمدجواد آذری