منصوریان فعالیتی در فضای مجازی نداردبه گزارش ورزش 11، علیرضا منصوریان گفت: من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه اینستاگرام و نه تلگرام.