حضور رونالدو در مراسم عروسی یک فرد خاص کریستیانو رونالدو همواره در کنار فوتبال توجه ویژه ای به کارهای خیرخواهانه دارد.   روز 26 دسامبر 2004 بود که