دوستانی که برای راه اندازی سامانه VOD سر از پا نمی شناسند چرا کمی تلاش نمی کنند تا شبکه ملی اطلاعات زودتر راه اندازی شود؟ دوستان ما در