استخدام گروه معماری و دکوراسیون آتا در قمبه مدیر بازاریابی در گروه معماری و دکوراسیون آتا در قم نیازمندیم. از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به