عینک شاهد قهرمانی، فقط ۱۰۰۰۰۰۰ تومان!به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »، در یک آگهی جالب که روی اپلیکیشن فروش محصولات در گوشی های هوشمند به چشم می