تابناک: وی که تلویحا از عملکرد شهرداری در این مدت ابراز خرسندی کرد، قول داد در آینده در جلسه ای به نحوه حضور خود در شورای شهر که