خبر: یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی گفت: تمام نیاز ارزی برای تجارت ۵۰ میلیارد دلار است، اما تقاضای کاذب در بازار به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. این ۵۰