درآمد ماهانه کانال تلگرام ۲۴۰ میلیون تومان!یکی دیگر از کانال های خبری تلگرام با بیش از 300 هزار عضو که عنوان یکی از برنامه های تلویزیونی را در