ما و دنیای دیجیتال۱۱ هزار کانال تلگرامی، بیش از ۵۰۰۰ عضو دارند، ۳۲ کانال بالای ۵۰۰ هزار عضو، و ۷ کانال نیز بیش از یک میلیون عضو دارند.