انتقاد شدید سعید آذری؛ گویا متولی فوتبال مرده است/ مجلس جای رتق و فتق فوتبال نیست مدیرعامل باشگاه فولاد خوزستان با انتقاد از مدیران فوتبال ایران گفت: کجای