شهید «مدافع حرم» در اردوی جهادی +تصویرصفحه تلگرام «خط شکن» تصویری از شهید مدافع حرم «احمد حاجیوند الیاسی» منتشر کرد. شهید «مدافع حرم» در اردوی جهادی +تصویر صفحه