مزایده زنان و دختران در شبکه های مجازی!گروه تروریستی داعش ۳ هزار زن و دختری که در مناطق مختلف عراق و سوریه به دست عناصر این گروه افتاده