چگونه مشکل همگام سازی مخاطبین در تلگرام اندروید را حل کنیم؟شاید برای شما هم پیش آمده باشد که برخی از مخاطبین دفترچه تلفنتان در بخش Cotacts تلگرام دیده