انتقاد علی مطهری از برخی ائمه جمعهخلیج فارس: علی مطهری در کانال تلگرام خود نوشت: امام جمعه بجنورد آقای ابوالقاسم یعقوبی گفته است: «سروصدایی که از لغو سخنرانی