مطهری توئیتری شد +عکساتحاد خبر:در کانال تلگرام علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی این تصویر با متن زیر منتشر شد: مطهری توئیتری شد +عکس اتحاد خبر:در