هشدار علی مطهری به علمای شیعه و سنینایب رییس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در جماران درباره هفته وحدت به اختصار نظرات خود را بیان کرده است. مطهری