استخدام منشی خانم مسلط به کرل و فتوشاپ در اصفهانبه منشی خانم مسلط به کرل و فتوشاپ بصورت نیمه وقت در اصفهان محدوده ی میدان احمد آباد نیازمندیم.