ماجرای مهاجرت «بنیامین» و همسر جدیدش/تصویـربنیامین بهادری در جواب خبرنگار می گوید که احتمال دارد به هند برویم و در بمبئی سکونت کنیم و در همان جا به