نامه مطهری به آیت الله جنتی درباره مینو خالقی/ تهدید به استیضاح رحمانی فضلیعصر بانک ؛ علی مطهری این نامه را در کانال تلگرام خود منتشر کرده است.