استخدام شاطر ماهر متخصص در نان فانتزی در شیرازبه ۲ نفر شاطر ماهر متخصص در نان فانتزی جهت کار در کارخانه نان در شیراز نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط