بعیدی نژاد: خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا با سیاست کلان ایران هماهنگ نبودمدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت امور خارجه در صفحه تلگرام خود به چند نکته