معاون قوه قضاییه: چاره ای جز فیلتر تلگرام نبودمعاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به این که تلگرام به آفت و مصیبتی برای نظام تبدیل