استخدام کارگر جهت نظافت منازل و راه پله در تبریزبه تعدادی کارگر آقا و خانم جهت نظافت منازل و راه پله در تبریز نیازمندیم. تماس و مراجعه حضوری