کانال تلگرام نمایشگاه قرآن راه اندازی شدکانال تلگرام بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به آدرس telegram.me/quranexpo راه اندازی شد. به گزارش ستاد خبری بیست و