استخدام نیروی خانم جهت کار در رستوران در شهر قمبه یک نیروی خانم جهت کار در رستوران در محدوده جمکران قم با ساعت کاری ۸ الی ۱۹ نیازمندیم.