استخدام نیروی کار رستوران / تبریزبا سلام به تعدادی سالن کار و کمک آشپز خانم جهت همکاری در رستوران آکواریومی دعوت ترجیحاً زیر 30 سال ، مجرد ،