دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی در رابطه با شبکه های اجتماعی منسوب به او اطلاعیه ای صادر کرد. به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات ،، متن این