به گزارش تهران پرس ،بهنام برزای با وجود داشتن 23 سال، خودش را یکی از بازیکنان مستعد استقلال نشان داده است. با این وجود، برزای در طول فصل