هشدار در خصوص انتشار اخبار استخدامی در فضای مجازیبه گزارش تحلیل ایران ، مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به سوء استفاده برخی