هویزه آزاد شد/ عکسدر جریان عملیات بیت المقدس، شهر هویزه پس از تخریب از سوی دشمن بعثی، در روز ۱۸ اردیبهشت ۱۳۶۱ به دست رزمندگان اسلام آزاد شد.