آیا تلگرام واقعا آن طور که ادعا می کند امن است؟!پیام رسان تلگرام که به گفته سازندگانش از امن ترین پیام رسان های دنیاست، در حال حاضر بیش