واکنش «بعیدی نژاد» به اظهارات شریعتمداریمدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه به اظهارات مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره برجام واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، حمید