واکنش کاربران فضای مجازی به نحوه بازدید رئیس جمهور از مپنا + عکسنوع بازدید روحانی از گروه صنعتی مپنا باعث انتقاد برخی از کاربران شبکه های اجتماعی شده