تک چرخ زنی و حرکات خطرناک در گلوگاه/ از رعب و وحشت اهالی منطقه تا انتشار کلیپ ها در تلگرام+تصاویر و فیلمعبور از کنار موتورسیکلت سنگین با سرعت